Budeme mať prídelový systém?

4. augusta 2022, stefanmichalik, fikcia vývoja v spoločnosti

Viac ako aktuálne znie obsah  maiu, ktorý dostala agentúra JPP a dotýka sa aktuálnej situácie, priam hystérie istej čast obyvateľstva, ktorá vznikla v súvislosti s konfliktom na východ od hraníc SR. Mail hovorí o „opatreniach“, ktoré v tejto súvislosti pripravuje vláda SR.. Podľa nášho zdroja z prostredia úradu vlády, ktorý si želal zostať v anonymite,bude od októbra 2022 na základe rozhodnutia vlády „ obmedzené vykurovanie bytov na max 18°C. Pri obchodoch, domoch, administratívnych budovách, kanceláriách budú tieto môcť byť vykúrené na  na max 15°C.“Pre vodičov bude nafta a benzín na prídel. Pre auto to 5 litrov a pre dodávku 10 litrov na týždeň.

Splnený sen o zdieľaní?

„Novinkou“ má byť povinné zdieľanie auta.  V praxi to znamená, že keď na osobnom aute budete chcieť jazdiť, tak to bude možné len vtedy, keď budete mať auto plne obsadené,“ dodáva náš zdroj. Cena energetických nosičov (plyn a elektrina) VZRASTIE!!!

Budeme platiť banke?

Ľudia, ktorí majú v banke viac ako 5000 € budú  platiť banke  tzv.záporný úrok (poplatok za to, že  v nej majú peniaze). Príde tiež k zavedeniu tzv. časového limitu  pre peniaze na účtoch v banke. Znamená to, že ak peniaze neminiete za určený čas, tak tieto PREPADNÚ banke!

Budeme mať prídelový systém I?

Tento bude zavedený na chlieb, cukor, soľ, múku, mlieko, mäso, zemiaky, alkohol atď.

 

Nepřítel  bude naslouchat?

Podľa nášho zdroja príde k legalizácii policajného teroru: agenti najmä tajnej služby budú nasadzovaní medzi ľudí, aby došlo k eliminácii prípadných nepokojov. Tiež sa pripravujú   legislatívne  podmienky  na odstrašenie  a nasadenie vojakov do ulíc