Občan bude šetriť , my nebudeme! !!

22. marca 2020, stefanmichalik, postreh

 

Motto:“Ak chce vládca, aby jeho poddaní prijali jeho návrhy šetriť, musí začať od seba!“

Korona – virologická „pochutina“ ešte ani nevyvrcholila a už sa k vrcholu driapu vyhlásenia, kde sa bude musieť šetriť, kde ubrať a kde pridať. Pomôcť sa bude musieť malým živnostníkom, väčším zamestnávateľom… Do kolien ma dostal list hercov, ktorí žiadali o pomoc. Paradoxne tí, ktorých potrebujeme najmenej sa ozvali medzi prvými, to len – tak na okraj… Samosprávy sa predbiehajú vo vyhláseniach, ktorá pomáha viacej. Áno, tie samosprávy, ktoré sa nevyhli tsunami návrhov na vyššie platy primátorov niektorých miest, hoci títo neurobili do času svojich vyšších platov pre človeka holé NIČ. Ale pre úplnosť treba uviesť, že sa našli medzi primátormi aj takí, ktorí si na svoje platy siahli a ZNÍŽILI si ich. Na moje veľké a príjemné prekvapenie existuje aj portál    https://www.platstarostu.sk/ ,    kde sú informácie o plate (ich výške)starostov  na jednom mieste!!! Z vyjadrení nových vládnych „hlaváčov“ nemám dvakrát dobrý pocit. Najmä z vyjadrení, ktorí (ne)priamo vyniesli ortieľ smrti nad schváleným 13. dôchodkom. Republika je ťažko skúšana, to je fakt, ale doteraz som nepočul vyhlásenie, prísľub, že by si novozvolení „papaláši“ chceli nejakým spôsobom siahnuť na svoje finančné privilégia! Alebo je na šetrenie odsúdený len občan?cc